EMAIL_US
Sản phẩm

Ba Loại Polyurethane Chất Xúc Tác Giới Thiệu Sản Phẩm

Polyurethane Sản phẩm có thể tạm chia thành tạo bọt, chất đàn hồi, và Polyurethane nhựa. Dưới đây, WHAMINE sẽ phân tích lựa chọn của Polyurethane chất xúc tác cho ba loại sản phẩm.


1. Bọt Polyurethane chất xúc tác


Xốp Polyurethane chất xúc tác sản phẩm chủ yếu được tổng hợp từ polyethers, isocyanates, chất tạo bọt, chất xúc tác, v. v. chính quá trình xốp hình thành nói chung được coi là như sau:


(1) xốp được tạo ra trong Polyurethane phản ứng Hệ thống vật lý và hóa học phương pháp, và bọt đều phân tán trong phản ứng hệ thống. Chính tạo bọt phương pháp là sử dụng nước và isocyanate để sản xuất điôxít cacbon cho tạo bọt.


(2) bọt thế hệ quá trình đòi hỏi độ nhớt của phản ứng Hệ thống tăng giảm theo đó như vậy để ổn định xốp từ trốn thoát.


(3) khi xốp hình thành đạt yêu cầu số lượng và kích thước, độ nhớt của phản ứng Hệ thống cần tiếp tục gia tăng hoặc THẬM CHÍ tạo thành một liên kết chéo hệ thống ổn định tạo bọt và hình thành một sản phẩm.


Trong trường hợp này, chúng ta cần ít nhất hai chất xúc tác để điều chỉnh sự tiến bộ của phản ứng. Một trong những chất xúc tác là thúc đẩy phản ứng giữa isocyanate và nước, đó là, để quảng bá cho tạo bọt phản ứng. Thông thường, một amin chất xúc tác là chọn lọc; đẩy mạnh phản ứng của isocyanate và polyether hay rượu, đó là, phản ứng của Polyurethane chuỗi phân tử tăng trưởng và liên kết chéo, kim loại chất xúc tác nói chung được sử dụng.


Do đó, trong quá trình tổng hợp củaPolyurethane chất xúc tác, Chúng ta thường sử dụng amin chất xúc tác và organometallic chất xúc tác để tạo ra tác dụng hiệp lực để đạt được kết quả tốt nhất. Cụ thể loại và tỷ lệ của amin chất xúc tác và organometallic chất xúc tác cần phải được điều chỉnh và lựa chọn theo khác nhau sản phẩm thông qua các thí nghiệm hay kinh nghiệm.


2. Elastomer Polyurethane chất xúc tác


Phản ứng của Elastomer Polyurethane chất xúc tác để isocyanate (NCO) và nước nên nghiêm ngặt tránh, nên kim loại chất xúc tác nói chung được sử dụng vào thời gian này, chẳng hạn như Hữu Cơ tín hữu cơ, bitmut, và ngay cả loại bỏ thủy ngân hữu cơ.


3. Nhựa polyurethane chất xúc tác


Trong quá trình tổng hợp của nhựa polyurethane chất xúc tác, phản ứng của NCO và nước nên tránh nhiều nhất có thể, vì vậy Hữu Cơ Bismuth và hữu cơ tín nói chung được sử dụng.

RELATED_NEWS
RELATED_PRODUCTS
Vui lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi!
Lnquiries Về Chúng Ta các dẫn xuất amin hay pricelist?
TY_GET_FREE_QUOTE
Xiangtou Village, Yicheng Town, Yixing City, Jiangsu, China
sales@whamine.com
+86 00510-87332860