EMAIL_US
  • Dodecyl/Tetradecyl Dimethylamines

Dodecyl/Tetradecyl Dimethylamines

Tên hóa học: DodecylTetradecyl Dimethylamines

Thương mại Thương hiệu: WHAMINE DMA1270

CAS Không.: 84649-84-3


Sản phẩm

Bộ sản phẩm Và Lưu Trữ Của Dodecyl/Tetradecyl Dimethylamines

200L nhựa trống, IBC(1000L), khách hàng yêu cầu. Lưu trữ trong một năm trong râm phòng và nơi khô ráo.


Ứng dụng Của Dodecyl/Tetradecyl Dimethylamines

DodecylTetradecyl Dimethylamines sử dụng chủ yếu để có thể là chất liệu của sản xuất chất hoạt động bề mặt như Dodecyl/Tetradecyl Benzyl Amoni Clorua.


DodecylTetradecyl Dimethylamines thường được làm chất liệu làm Đệ Tứ Muối Amoni cation chất hoạt động bề mặt và lưỡng tính chất hoạt động bề mặt.Tính chất Của Dodecyl/Tetradecyl Dimethylamines

DodecylTetradecyl Dimethylamines là rõ ràng để nhẹ lôi thôi chất lỏng. Nó là một sự pha trộn giữa các hợp chất của DodecylDimethylamines và Tetradecyl Dimethylamines. DodecylTetradecyl Dimethylamines là dễ dàng hòa tan trong cồn, và không tan trong nước.


TY_RECOMMENDED_PRODUCTS

Tetradecyl Dimetyl Amin
Tetradecyl Dimetyl Amin CAS Không. 112-75-4
Danh Pháp Đồng Nghĩa: Adma14; ArmeenDM14D; armeendm14d; ArmineDM14D; dimethyl myristamine; dimethyl(tetradecyl)amin; dimethylmyristamine; dimethylmyristylamine
Công Thức: công Thức cấu tạo Octadecyl Dimetyl Amin
Octadecylamine
Octadecylamine CAS Không: 124-30-1
Công thức Phân Tử: c18H39N
Trọng lượng Phân Tử: 269.5
Oleyl Dimetyl Amin
Oleyl Dimetyl Amin CAS Không: 14727-68-5
Công thức Phân Tử: c20H41N
Trọng lượng Phân Tử: 295.55
N, N-Dimethyldecanamide
N, N-Dimethyldecanamide CAS Không: 14433-76-2
Công thức Phân Tử: c12H25NO
Trọng lượng Phân Tử: 199.3
TY_START_NOW
TY_WHETHER
Vui lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi!
Lnquiries Về Chúng Ta các dẫn xuất amin hay pricelist?
TY_GET_FREE_QUOTE
Xiangtou Village, Yicheng Town, Yixing City, Jiangsu, China
sales@whamine.com
+86 00510-87332860