EMAIL_US
  • N-Tallowalkyl 1, 3-Propanediamines

N-Tallowalkyl 1, 3-Propanediamines

Tên hóa học: N-tallowalkyl 1,3-propanediamines

Thương mại Thương hiệu: WHAMINE ĐẠT

CAS Không.: 61791-55-7

Công thức: C10H28N4

Trọng lượng phân tử: 204.3561

Danh pháp Đồng nghĩa: FENTAMINE DA-T; N-mỡ động vật Propane Diamine; Mỡ Động Vật Diamine (N-Tallowalkyl-1,3-propanediamine); amin, N-mỡ động vật alkyltrimethylenedi-; MỠ ĐỘNG VẬT DIAMINE; N-Tallow-1,3-propyldiamine; N-TALLOW ALKYLTRIMETHYLENEDIAMINES); n-tallowalkyl-1, 3-propanediamine


Sản phẩm

Bộ sản phẩm Và Lưu Trữ Của N-Tallowalkyl 1, 3-Propanediamines

200L nhựa trống, IBC(1000L), khách hàng yêu cầu. Lưu trữ trong một năm trong râm phòng và nơi khô ráo.


Ứng dụng Của N-Tallowalkyl 1, 3-Propanediamines

N-tallowalkyl 1,3-propanediamines là sử dụng được như nhựa đường chất nhũ hóa, khoáng Tuyển nổi Thuốc thử chuẩn bị.


Tính chất Của N-Tallowalkyl 1, 3-Propanediamines

N-tallowalkyl 1,3-propanediamines là chắc chắn và nó là không hòa tan trong nước.


TY_RECOMMENDED_PRODUCTS

Dibutylanino 1-Propylamine
Dibutylanino 1-Propylamine CAS Không: 102-83-0
Công thức Phân Tử: c11H26N2
Trọng lượng Phân Tử: 186.3
Cyclopentanamine
Cyclopentanamine CAS Không: 1003-03-8
Công thức Phân Tử: c5H11N
Trọng lượng Phân Tử: 84.1
N-Oleyl Tripropylenetetramines
N-Oleyl Tripropylenetetramines CAS Không. năm 67228-83-5
N-Oleyl 1, 3-Propanediamines
N-Oleyl 1, 3-Propanediamines CAS Không. 7173-62-8
Trọng lượng Phân Tử: 324.581
TY_START_NOW
TY_WHETHER
Vui lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi!
Lnquiries Về Chúng Ta các dẫn xuất amin hay pricelist?
TY_GET_FREE_QUOTE
Xiangtou Village, Yicheng Town, Yixing City, Jiangsu, China
sales@whamine.com
+86 00510-87332860