EMAIL_US
  • 1, 10-Decanediamines

1, 10-Decanediamines

Tên hóa học: 1,10-decanediamines

Thương mại Thương hiệu: WHAMINE DA102

CAS Không.: 646-25-3

Công thức: C10H26N2

Trọng lượng phân tử: 174.3257


Sản phẩm

Bộ sản phẩm Và Lưu Trữ 1, 10-Decanediamines

200L nhựa trống, IBC(1000L), khách hàng yêu cầu. Lưu trữ trong một năm trong râm phòng và nơi khô ráo.


Ứng dụng Của 1, 10-Decanediamines

Sebacic amin (646-25-3) được sử dụng như một chất đóng rắn của nhựa Epoxy, liều lượng của 25, chữa tình trạng 25 ℃ / 7 ngày hoặc 60 ℃ / 5 H. Nó là một chất Trung gian của Nylon 1010 và cũng được sử dụng làm nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ.


Tính chất Của 1, 10-Decanediamines

Các tính chất của decanediamine (646-25-3) như sau:

1. Nhiệt độ nóng chảy của 61.5 ℃ (58 ℃).

2. điểm sôi của 140 ℃ (1.6 kPa).

3. Tinh thể màu trắng.

4. hòa tan trong Etanol.

5. hấp thụ cacbon điôxít vào Muối nhanh chóng trong không khí.

6. Sản phẩm độc


TY_RECOMMENDED_PRODUCTS

3-Isodecyloxy 1-Propylamines
3-Isodecyloxy 1-Propylamines CAS Không. năm 30113-45-2
3-Dimethylamino 1-Propylamine
3-Dimethylamino 1-Propylamine CAS Không. 109-55-7
Trọng lượng Phân Tử: 119.16
Danh Pháp Đồng Nghĩa: N, n-dimethyl-1, 3-diaminopropane
N-Tallowalkyl Dipropylenetriamines
N-Tallowalkyl Dipropylenetriamines CAS Không. 61791-57-9
Danh Pháp Đồng Nghĩa: N-Oxy dipropyl triamine
N-Methyl Diethanolamine
N-Methyl Diethanolamine CAS Không. năm 105-59-9
Trọng lượng Phân Tử: 119.16
TY_START_NOW
TY_WHETHER
Vui lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi!
Lnquiries Về Chúng Ta các dẫn xuất amin hay pricelist?
TY_GET_FREE_QUOTE
Xiangtou Village, Yicheng Town, Yixing City, Jiangsu, China
sales@whamine.com
+86 00510-87332860