EMAIL_US
  • CoCo Amin Ethoxylate Ête (3EO-30EO)

CoCo Amin Ethoxylate Ête (3EO-30EO)

Tên hóa học: Coco Amin Ethoxylate Ête (3EO-30EO)

Thương mại Thương hiệu: WHAMINE CO3(30)

CAS Không.: 61791-14-8


Sản phẩm

Bộ sản phẩm Và Lưu Trữ Của Coco Amin Ethoxylate Ête (3EO-30EO)

200kgs hay gặp gỡ theo yêu cầu của khách hàng. Lưu trữ trong một năm trong râm phòng và nơi khô ráo.


Ứng dụng Của Coco Amin Ethoxylate Ête (3EO-30EO)

Chất nhũ hóa, phân tán, các chất chống tĩnh điện.


Tính chất Của Coco Amin Ethoxylate Ête (3EO-30EO)

Colourless để chất lỏng màu vàng.


TY_RECOMMENDED_PRODUCTS

Teterdecyl Dimetyl amin Ôxít
Teterdecyl Dimetyl amin Ôxít CAS Không: 3332-27-2
Công thức Phân Tử: c16H35NO
Trọng lượng Phân Tử: 257
Laurylamidopropyl Dimetyl Amin Ôxít
Laurylamidopropyl Dimetyl Amin Ôxít CAS Không. 61792-Ngày 31-2
Trọng lượng Phân Tử: 234
Công Thức Phân Tử: c12H25 (CH3)3NCl
Danh Pháp Đồng Nghĩa: 1-Dodecanamine,N,N-dimethyloxide ammonyxao aromoxdmcd aromoxdmmc-W OA-12
Cocoamidopropyl Dimetyl Amin Ôxít
Di (Octyl/Decyl) Dimethylammonium Chloride BKC
Di (Octyl/Decyl) Dimethylammonium Chloride BKC CAS Không: 68424-95-3 68424-85-1
Công thức Phân Tử: cnH2n 1ClN
Trọng lượng Phân Tử: CnH2n 1ClN
TY_START_NOW
TY_WHETHER
Vui lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi!
Lnquiries Về Chúng Ta các dẫn xuất amin hay pricelist?
TY_GET_FREE_QUOTE
Xiangtou Village, Yicheng Town, Yixing City, Jiangsu, China
sales@whamine.com
+86 00510-87332860